Dressed for Living™, een nieuwe manier van leven en wonen voor senioren.

07/10/2015 04:15:56 pmWan de Kimpe Concepts
Dressed for Living™, een nieuwe manier van leven en wonen voor senioren.
Het is geen populair gespreksonderwerp: verhuizen om alvast rekening te houden met het ouder worden. Hooguit verruilen senioren het te grote huis voor een luxe appartement. Geniet van het leven, zorgen voor zorg komt later, lijkt het credo te zijn.
Senioren WS-3.JPG
Slechts weinig 60-plussers verhuizen naar een woning waar ze onbezorgd oud kunnen worden. Als het te grote huis wordt verlaten, valt het oog vaak op een luxueus appartement. Ondanks het besef dat dit wel eens het huis zou kunnen zijn waar een toekomst als oudere wacht, houdt slechts een zeer kleine groep rekening met de aanwezigheid van zorgvoorzieningen.
Dit blijkt uit diverse onderzoeken naar de woonbeleving van senioren.
Hoe 50-plussers omgaan met het kiezen van nieuwe woonruimte blijkt sterk afhankelijk van hun persoonlijke belevingswereld. Ouderdom draait echter meer om de mate van fitheid dan om leeftijd. Dit leidt tot verkeerde inschattingen, zoals woonconcepten voor senioren waarin zorg voorop staat.

Zorg speelt bij 60-plussers nauwelijks een rol.
Voor wie midden in het leven staat, is zorg absoluut geen reden om te verhuizen. Deze mensen zoeken een locatie waar ze kunnen ontspannen in de natuur, deel kunnen uitmaken van de stad of een interessant sociaal leven kunnen opbouwen. Ook welness en fit blijven is een belangrijk issue.

Mensen gaan pas nadenken over zorg als er iets ingrijpends gebeurt
Ook de mate waarin iemand zijn leven naar eigen hand kan zetten is belangrijk.
De meeste vitalen denken daarbij niet na over zorg.

Alternatieve woonconcepten

In de toekomst zal er een groeiende behoefte zijn aan alternatieve woonconcepten voor senioren. De huidige generatie 50-plussers wordt nu geconfronteerd met de zorgvraag van hun ouders, die vaak in een verzorgings- of verpleegtehuis wonen. Dit is voor veel mensen een schrikbeeld. Ook de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor ingrijpende zorg, vaak tot wel € 3.300,- per maand speelt daar bij een rol. “Voor dat bedrag kan ik veel zelf regelen” wordt dan gedacht. Er is daarom ook behoefte aan creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld: samen met vrienden een groot pand kopen, zodat de zorg later gezamenlijk kan worden ingekocht."

Toekomst: langer doorgaan met leven

De aandacht voor zorg zal in de toekomst nog verder naar de achtergrond verschuiven.
Het gaat meer en meer om een zinvol leven met plaats voor zorgeloos genieten.
Veel mensen zijn niet meer gericht op de gedachte om met 67 te stoppen met werken als het ook een tandje minder kan in combinatie met meer genieten. Deze mensen willen zich blijven ontwikkelen en zich dienstbaar maken voor de maatschappij.
Hoe deze mensen willen wonen, is een vraag die meer en meer actueel wordt en waar KiC Consultancy met zijn nieuwe businessconcept, Dressed for Living™ een antwoord op heeft.

Binnenkort meer over dit concept.
Nu al geïnteresseerd? Neem dan contact op met Wan de Kimpe van KiC Consultancy.
comments powered by Disqus