Groot tekort zorgwoningen?

01/22/2014 02:09:00 pmWan de Kimpe Concepts
Groot tekort zorgwoningen? 

Er zijn onvoldoende geschikte woningen voor bejaarden, gehandicapten en ggz-cliënten en de tekorten lopen snel verder op. Het streven van het kabinet om deze groepen langer zelfstandig te laten wonen, om zo miljarden te besparen, loopt hierop mogelijk spaak. 

De behoefte aan aangepaste woningen, geschikt voor deze kwetsbare groepen, neemt snel toe, nu het kabinet de toegang tot de verzorgingshuizen beperkt. 
In de nabije toekomst komen alleen cliënten met een hoge zorgzwaarte in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis omdat verzorgingshuizen voor de lagere zorgzwaartes niet meer zullen bestaan. 
Er wordt namelijk gestreefd naar het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Dit betekent dat er voor de mensen die zelfstandig blijven wonen in dat geval wel aangepaste woningen beschikbaar moeten zijn met voorzieningen als aangepaste badkamers en brede deuren en gangen en liefst ook gemeenschappelijke ruimten. 

Maar het aanbod wordt juist minder. Bestaande wooneenheden van zorginstellingen verdwijnen, omdat zorginstellingen door bezuinigingen moeten snijden in hun accommodatie. 
Tegelijk dreigen de investeringen in nieuwe zorgwooneenheden uit te blijven als gevolg van het bezuinigingsbeleid en de problematiek rondom het verkrijgen van een financiering. Daarnaast zijn de woningcorporaties meer en meer genegen om juist niet meer in zorgvastgoed te investeren. 
Woningcorporaties hebben zelf ook te maken met kortingen en zeggen geen financiële middelen te hebben om geschikte woonruimten te realiseren. Daarnaast speelt het exploitatierisico bij het ontwikkelen van (specifiek) zorgvastgoed steeds meer een rol voor woningcorporaties om af te zien van investeringen in zorgvastgoed. Ook veel andere marktpartijen aarzelen. 

De vraag is echter groot. De komende jaren moet er zeker 4 miljoen m2 zorgvastgoed worden getransformeerd. Door regelgeving en beperkte mogelijkheden ten aanzien van het aantrekken van de gewenste financiering zijn de eigenaren, de zorginstellingen, op dit moment echter vooral bezig met overleven. 
Hierdoor zullen de komende vijf jaren elk jaar ruim 12.000 nieuwe woningzoekende bejaarden, gehandicapten en ggz-cliënten geen goede woning kunnen krijgen, zoals blijkt uit een recent onderzoek van de RLI (Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur). Dit aantal komt bovenop het reeds aanwezige tekort van 149.000 wooneenheden voor verzorgd wonen. 

Vastgoed alleen geschikt maken voor rollator en rolstoelgebruik heeft geen zin. 
Ouderen kunnen nog zo’n mooie aangepaste badkamer hebben, als zij elkaar niet kunnen ontmoeten binnen het complex dan blijft iedereen achter de eigen voordeur. Een gemeenschappelijke ruimte is eigenlijk een must maar feitelijk voor de meeste mensen niet meer betaalbaar, in het kader van het scheiden van wonen en zorg, omdat deze ruimtes volledig worden doorberekend in de huur. 
Vernieuwende concepten met mogelijk een creatieve en andere wijze van financiering is dan een voorwaarde.
comments powered by Disqus