Ontwikkelingsmanagement

Algemeen-9.JPG

Het ontwikkelingsmanagement wordt ingezet als middel om te komen tot een oplossing voor uw huisvestingsvraag of die van uw huurders en of gebruikers.
 
Dit kan door middel van nieuwbouw, herontwikkeling, transformatie of renovatie
Op basis van een haalbaarheidsonderzoek waarbij locatie, marktvraag alsmede ook de juridische en financiële kwesties worden onderzocht wordt het haalbaarheidsplan uitgewerkt. Planning en risicomanagement komen vanzelfsprekend ook aan bod. 
Maar ook vragen als: 
Binnen welke voorwaarden mag worden ontwikkeld en welke oplossingsrichting heeft de meeste potentie voor uw plan? Wat zijn de mogelijke opbrengsten en hoe verhouden deze zich ten opzichte van de benodigde investeringen en cash-flow? 
Uiteraard behoren ook zaken als exit-scenario’s tot de haalbaarheid. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek met daarin opgenomen de risicoplanning en de diverse scenario’s wordt de ontwikkelingsvisie opgesteld. Een en ander leidt tot verschillende ontwikkelvarianten die in de visie worden meegenomen. Als de ontwikkelingsvisie is uitgewerkt in een haalbaar ontwikkelvoorstel, waarbij het beoogde plan zowel juridisch, financieel als ook technisch haalbaar blijkt, zal een Programma van Eisen worden opgesteld waarin de ruimtelijke, functionele alsmede de technische eisen staan verwoord. Naast de financiële doorrekening van zowel de grond- als ook de opstalexploitatie zal dit stuk dienen als leidraad voor de verdere planontwikkeling.
Vervolgens worden samen met u, volgens een eigen selectiemethode geënt op de locatie en het gewenste eindresultaat, de verschillende adviseurs en start KiC Consultancy als gedelegeerd opdrachtgever het ontwikkelingsproces op.

KiC Consultancy is bedreven in het samenbrengen van de juiste kennis en competenties, welke noodzakelijk zijn voor het project en het vlot doorlopen van het ontwikkelingsproces.

Wilt u meer weten van wat KiC Consultancy u kan bieden op het gebied van ontwikkelingsmanagement? 
Kijk dan bij consultancy.

Visie op .........