Wie is KiC?

KiC is Wan de Kimpe.
Hij is al meer dan 25 jaar actief op het terrein van projectontwikkeling en organisatieadvies. Hij heeft zijn sporen verdiend als ontwikkelings-, project- en programmamanager van een aantal grote vastgoedprojecten, met name in de woningbouw en de zorgsector. Daarnaast is hij actief geweest als (interim)lijnmanager en staffunctionaris bij diverse organisaties.
Sinds 2007 is hij actief als zelfstandig adviseur.

Vanuit zijn expertise begeleidt hij ondernemingen met het naar de markt brengen van nieuwe vastgoed- en of businessconcepten en het verbeteren c.q. herontwikkelen van bestaande business- en vastgoedplannen.

De belangrijkste drijfveer van KiC Consultancy is het creëren van meerwaarde/opbrengsten voor zijn opdrachtgevers. Dit realiseert Wan de Kimpe als zelfstandige met samengestelde integrale teams en door toegang tot een eigen netwerk van specialisten. Zo is KiC Consultancy in staat om kennis aan projecten toe te voegen wanneer dit is vereist. Vanuit innovatie ontwikkelt KiC Consultancy oplossingen (producten, vastgoed- en gebiedsconcepten), passend bij de vraag vanuit de markt. Wan de Kimpe is gevormd door de nieuwe economische realiteit binnen het vak vastgoed en expert op het gebied van weer in gang zetten van ontwikkelingstrajecten. De markt en klant staan altijd centraal en de wijze van ontwikkelen is steeds vanuit vraag en daadwerkelijke behoefte. Dit wordt uitgevoerd op verantwoorde wijze met oog voor risicobeheersing en potentieel rendement. Uitgangspunt is daarbij steeds waarde-creatie voor opdrachtgever en behoud van kwaliteit voor de klant. KiC Consultancy maakt vanuit portfolio-denken business cases haalbaar en financiering van projecten mogelijk, legt verbindingen tussen belanghebbende partijen en bedenkt op welke creatieve wijze het project kan worden verkocht en\of verhuurd.

KiC laat zich graag uitdagen door voor zijn opdrachtgevers succesvolle projecten te realiseren waar anderen geen brood in zien of deze te complex vinden. Dat KiC daarin succesvol is blijkt uit bijvoorbeeld een project als Torckdael te Wageningen maar ook andere projecten die nog in ontwikkeling zijn of inmiddels zijn gerealiseerd.

Sinds kort zet KiC Consultancy zijn expertise ook in voor particuliere klanten.

KiC onderkent drie verschillende ‘takken van sport’ te weten:
1. KiC CONSULTANCY, het adviesburo voor interimmanagement.
2. KiC CONCEPTS, het adviesburo voor integrale en duurzame gebiedsontwikkeling.
3. KiC REAL ESTATE, waarbinnen concepten en vastgoedoplossingen worden gerealiseerd.


Visie op .........