Zorghotel De Zellingen Krimpen aan den IJsselConsultancy

Over De Zellingen

De Zellingen biedt inwoners van Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel en van de Rotterdamse wijk Kralingseveer een breed pakket van diensten aan op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
De Zellingen verleent zorg waar dat nodig is, zo dicht mogelijk bij huis.
Dit kan zijn verpleeghuiszorg, maar ook zorg binnen andere woonvormen. Zelfs mensen die zelfstandig wonen, kunnen terugvallen op De Zellingen. Voor hen is er opvang, dagbehandeling, dagverzorging en thuiszorg.
Daarnaast is De Zellingen actief op het gebied van preventie, met ander woorden het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Het concept

In opdracht van De Zellingen heeft KiC Consultancy in 2010 een ontwikkelingsvisie voor een zorghotel opgesteld. De uitwerking van deze ontwikkelingsvisie in een businesscase heeft geleidt tot drie haalbare concepten, waarbij ‘Verpleegd Wonen’ ,‘Verzorgd Wonen’ en het zorghotel in een aantal varianten zijn uitgewerkt.
Een van deze concepten gaat uit van een samenwerkingsverband met een ziekenhuis, waarmee een expertisecentrum wordt opgezet. De combinatie van een expertisecentrum met ‘Verpleegd Wonen’ van De Zellingen, zou moeten resulteren in een zorghotel waar permanent (para)medici aanwezig zijn die, in geval van complicaties, kunnen worden ingeschakeld. Een dergelijke samenwerking is niet alleen kostenefficiënt maar geeft ook de gasten een veilig gevoel.
Helaas geldt voor dit concept dat mede onder invloed van de kredietcrisis het project voorlopig niet tot een verdere uitwerking zal komen.

Visie op .........