Wooninitiatief De Burgh te WageningenReal Estate

Over dit Wooninitiatief

Binnen plan Torckdael worden in de eerste fase naast 24 appartementen en 50 verpleeghuisplaatsen ook twee wooninitiatieven gerealiseerd, genaamd De Burgh en de Wijde Wereld. Beide initiatieven zijn door de ouders van jongeren met een verstandelijke beperking geïnitieerd. KiC Consultancy heeft namens de Woningstichting Wageningen samen met deze ouders het plan ontwikkeld.
Torckdael bouw-4.JPG

Het Concept

Woonproject De Burgh is een woonproject voor acht jong volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Actieve jongeren met werk en bezigheden buitenshuis. Uitgangspunt is zo zelfstandig mogelijk wonen in een eigen appartement en zich verder ontwikkelen richting meer zelfstandigheid. De gemeenschappelijke ruimte binnen het project biedt de gelegenheid anderen te ontmoeten, met elkaar te eten en samen de vrije tijd door te brengen. Zie ook www.deburghwageningen.nl

Voor de opdrachtgever, de Woningstichting Wageningen, was het belangrijk dat gezien de veranderlijke zorgmarkt een concept werd bedacht dat flexibel en voor meerdere doelgroepen geschikt zou zijn. Door slim om te gaan met de Programma’s van Eisen van verschillende zorgondernemingen en natuurlijk ook die van wooninitiatief De Burgh is uiteindelijk een concept uitgewerkt dat past binnen ieders eisen en dat ook financieel haalbaar is.
Resultante is dat het complex zowel geschikt is voor de huidige doelgroep als ook ingezet kan worden voor de huisvesting van mensen met een hogere zorgvraag, in een kleinschalige setting, zoals voor (dementerende) ouderen en of GGZ-cliënten.

De bewoners van het complex van De Burgh huren zelfstandig waarbij tussen de Woningstichting en De Burgh een samenwerkingsovereenkomst is gesloten waarin zaken als de toewijzing van de appartementen via voordracht, alsmede ook de spelregels rondom het wonen en de eventuele zorgverlening zijn vastgelegd.

Eind 2014 zal dit bijzondere project worden opgeleverd.

Visie op .........