Torckdael, groepswoningen en appartementen voor seniorenReal Estate

Zorginstellingen passen zich op dit moment meer en meer aan aan de te verwachten wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de zich meer en meer terugtrekkende overheid, is het belangrijk dat als men overgaat tot het realiseren van nieuwbouw er wordt uitgegaan van de nodige flexibiliteit. Dit kan door omkeerbaarheid (naar zelfstandig wonen) en alternatieve aanwendbaarheid als het gaat om zwaardere zorg. Binnen plan Torckdael, fase 1, worden 52 verpleegplaatsen gerealiseerd. Deze verpleegplaatsen worden door de opdrachtgever van KiC Consultancy verhuurd aan Opella, een zorgonderneming waarmee de Woningstichting Wageningen samenwerkt.

Het Concept

Gebouwen ontwikkelen welke efficiënt zijn en een maximaal rendement opleveren, zowel ten aanzien van de opbrengsten als ook de kosten (total costs of ownership) voor de opdrachtgever is voor KiC Consultancy steeds de voorwaarde.
Binnen de opdracht van de Woningstichting aan KiC Consultancy is binnen de ontwikkeling van de wijk Torckdael gezocht naar een efficiënte gebouwstructuur. Deze structuur is met name ook gewenst als het gaat om anders omgaan met zorgvastgoed. 
Plattegronden 1a.jpg 
De oplossing is daarin gelegen dat door slim om te gaan met de ‘gebouwstructuur’ er een omkeerbaar principe wordt gerealiseerd. Binnen fase 1 van Torckdael is dit gerealiseerd door op de 1e en 2e verdieping van het gebouw de verpleegplaatsen voor zorgondernemer Opella te realiseren. Op de 3e en 4e verdieping worden vervolgens reguliere appartementen gerealiseerd in eenzelfde constructieve structuur. Hierdoor zou het, indien noodzakelijk, in de toekomst mogelijk zijn om de 1e en 2e verdieping van het complex om te zetten in appartementen.
Plattegronden 3x.jpg
De gekozen structuur blijkt in de praktijk dermate helder en efficiënt van opzet dat gekozen is om deze ook bij de andere appartementgebouwen te kiezen als basis voor de uitwerking. De uitwerking van het concept werd door de architect, Dana Ponec architecten, verder opgepakt.

Visie op .........