Inspelen op de nieuwe woningmarktReal Estate

Door de druk op woningcorporaties en veranderende wetgeving staan ontwikkelingen in het middensegment van de woningmarkt stil.
Dat is jammer want de vraag naar woningen gelegen op een goede locatie in het middensegment zal de komende jaren alleen maar stijgen.

Het Concept

Binnen de binnenstedelijke herontwikkeling Torckdael is door KiC Consultancy, in opdracht van de Woningstichting Wageningen, rekening gehouden met de vraag naar middeldure en dure huurwoningen. Door te kiezen voor de ontwikkeling van deze woningen in een markt die niet langer meer wordt gedomineerd door koop is optimaal ingespeeld op de ‘vragersmarkt’. Deze 'vragersmarkt'zal de komende jaren worden beheerst door zowel gezinnen als ook de senioren, die steeds meer op zoek zijn naar hoogwaardige 'woonproducten', met naast wonen ook service en zorg. 
Senioren WS-3.JPG
Daarbij is eveneens rekening gehouden met een andere klantwaarde en wordt thans gelijktijdig met de technische uitwerking van dit deel van het plan ook het servicemodel verder uitgewerkt. Met name het servicemodel zal in samenwerking met zorgonderneming Opella extra vorm krijgen, door het aan kunnen bieden van een zorgcomponent.
Vooralsnog is voor fase 2 gekozen voor een ontwikkeling met alleen maar huurwoningen en -appartementen, zowel in de sociale huur als ook in de middeldure en dure huur.
De woningmarkt is echter zeer wispelturig en een kentering naar een groeiende vraag naar koopwoningen is alweer zichtbaar.

Daarom zal hiermee dan ook voor fase 2, in het kader van flexibiliteit en optimaal inspelen op de lokale woningmarkt, rekening gehouden worden met het mogelijk aanbieden van de woningen en appartementen in zowel huur als ook koop.

Visie op .........