Coaching, Woonveste DrunenConsultancy

persoonlijk                  één-op-één                           compentetiegericht
vakinhoudelijk            gericht op samenwerking

Over Woonveste:

Woonveste is een ondernemende en betrokken wooncorporatie in de regio Heusden, Haaren en ’s-Hertogenbosch.
Zij verhuren zo'n 5.500 woningen, 800 garages en verschillende maatschappelijke gebouwen zoals peuterspeelzalen, scholen, steunpunten en bedrijfspanden.


De opdracht:

Toen in 2010 een nieuwe manager Ontwikkeling werd aangenomen heeft KiC Consultancy voor een periode van circa 1,5 jaar de opdracht gekregen om deze nieuwe manager vakinhoudelijk te coachen op het gebied van verscherpte EU-regelgeving en financieringsvraagstukken rondom projecten. Daarnaast kreeg ook het vormgeven van de samenwerking met andere partijen de nodige aandacht in dit coachingstraject.  

Visie op .........