Coaching, de Woningstichting WageningenConsultancy

teamcoaching     competentiegericht     vakinhoudelijk

Over de Woningstichting:

Met bijna 5.100 woningen (dat is bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden is de Woningstichting de grootste verhuurder in Wageningen.
De Woningstichting biedt als maatschappelijk ondernemer kwalitatief goede huisvesting, draagt bij aan een leefbare woonomgeving in aansluiting op de woonwensen met vooral bijzondere aandacht voor mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien. Dit doen zij op een transparante, maatschappelijke en financieel verantwoorde manier en met oog voor milieu en duurzaamheid.

De opdracht:

In opdracht van de Woningstichting in Wageningen is KiC Consultancy in 2007 voor een periode van een half jaar als kwartiermaker van de ‘nieuwe’ afdeling vastgoedontwikkeling ingeschakeld. Het zittende team werd gecoached op inhoud en ook op kennis, vaardigheden en houding.
Binnen deze opdracht werd eveneens vorm gegeven aan de afdeling vastgoedontwikkeling met betrekking tot de administratieve organisatie, uniforme wijze van presenteren, rapporteren en archiveren.

Visie op .........