Grondexploitatie, Baron van Wassenaerpark te EdeConcepts

Risicomanagement          Toets samenwerkingsovereenkomsten

Over Baron van Wassenaerpark

Het Baron van Wassenaerpark is gelegen op het voormalig terrein van De Halderhof, De Breukelderhof en het Streekziekenhuis, aan de zuidrand van de Veluwe. Aan de oostkant loopt het terrein over in de Veluwse bossen en aan de zuid- en westkant sluit het aan op bestaande woonwijken van Bennekom. In de periode van 2010 tot 2014 maken de traditionele verpleeghuizen De Halderhof en De Breukelderhof plaats voor kleinschalige woonvormen.

BVWP-1.JPG

De opdracht

Binnen de gebiedsontwikkeling ‘Baron van Wassenaerpark’ te Bennekom heeft KiC Consultancy, in opdracht van Opella, het risicomanagement van de grondexploitatie verzorgd.
Zo zijn de risico’s met betrekking tot de afspraken en de planning in kaart gebracht zoals deze zijn vastgelegd in de verschillende overeenkomsten met partijen als woningcorporaties (Woonstede en Plicht Getrouw), ontwikkelaars (Bouwfonds en Van Wijnen) en de gemeente Ede.

Visie op .........