Bedrijfsstrategie en strategische planning, De Zellingen Capelle aan den IJsselConsultancy

Over de Zellingen

De Zellingen biedt inwoners van Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel en van de Rotterdamse wijk Kralingseveer een breed pakket aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
De Zellingen verleent zorg waar dat nodig is, zo dicht mogelijk bij huis.
Dit kan zijn verpleeghuiszorg, maar ook zorg binnen andere woonvormen. Zelfs mensen die zelfstandig wonen, kunnen terugvallen op De Zellingen. Voor hen is er opvang, dagbehandeling, dagverzorging en thuiszorg.
Daarnaast is De Zellingen actief op het gebied van preventie met ander woorden het voorkomen van gezondheidsproblemen.

De Opdracht

Omdat De Zellingen haar strategie alleen voor de korte termijn (2007 tot 2010) had vastgelegd werd aan KiC Consultancy gevraagd om samen met De Zellingen, ten behoeve van de meerjarige vastgoedvisie een nieuwe concurrentiestrategie te formuleren.
In een aantal discussiepapers is vervolgens door KiC Consultancy de ‘omgeving’ waarin De Zellingen werkt beschreven. Alle kansen en bedreigingen zijn beschreven en al discussiërend is uiteindelijk tot een strategie gekomen die De Zellingen ‘toekomstproof’ maakt. Zaken als het aangaan van allianties met andere partijen waaronder het bedrijfsleven, het invoeren van klantrelatiemanagement en zelfs het invoeren van een marketingstrategie.

Visie op .........