Zorgpitch, De Zellingen Capelle aan den IJsselConsultancy

Over de Zorgpitch

In 2010 heeft QuaWonen een pitch uitgeschreven waarbij 4 zorgaanbieders zijn gevraagd hun visie neer te leggen voor de herstructurering van de wijk Prinsessenhof te Krimpen aan den IJssel. Daarbij speelde niet alleen de vraag met betrekking tot de zorg maar eveneens ook onderwijs, in de vorm van een nieuwe brede school als ook de realisatie van een wijkservicepunt.

De Opdracht

In opdracht van De Zellingen heeft KiC Consultancy de ‘zorgpitch’ uitgewerkt.
KiC Consultancy heeft een toekomstvisie geschreven voor de wijk Prinsessenhof in Krimpen aan den IJssel.
Het resultaat was een gecombineerde visie op wonen, zorg en onderwijs met als centraal ontwikkelingsthema ‘ontmoeting’.
Het voorstel is een businesscase bestaande uit een Brede School, welke gecombineerd wordt met ‘Verpleegd Wonen’ en een front-office van QuaWonen en De Zellingen. Verder worden binnen dit concept, in de wijk, tevens woningen en appartementen gerealiseerd waar zorg in de thuissituatie op een efficiënte wijze kan worden ingevuld.
De keuze van de selectie is uiteindelijk op De Zellingen gevallen samen met Zorggroep Rijnmond en Pameijer.

Visie op .........