Interim ontwikkelings-manager, de Woningstichting Wageningen,Consultancy

Over de Woningstichting

Met bijna 5.100 woningen (dat is bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden is de Woningstichting de grootste verhuurder in Wageningen.
De Woningstichting biedt als maatschappelijk ondernemer kwalitatief goede huisvesting, draagt bij aan een leefbare woonomgeving in aansluiting op de woonwensen met vooral bijzondere aandacht voor mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien. Dit doen zij op een transparante, maatschappelijke en financieel verantwoorde manier en met oog voor milieu en duurzaamheid.


De opdracht:

In opdracht van De Woningstichting Wageningen werkte KiC Consultancy in 2008 tijdelijk als kwartiermaker van de ‘nieuwe’ afdeling vastgoedontwikkeling. Daarnaast vervulde hij de functie van interim ontwikkelingsmanager \ projectmanager.
KiC Consultancy heeft de ‘nieuwe’ afdeling vastgoedontwikkeling opgezet. Belangrijke aandachtspunten daarbij waren risicomanagement, administratieve organisatie en een uniforme wijze van presenteren, rapporteren en archiveren. Daarnaast vervulde KiC Consultancy, in die periode, de functie van interim ontwikkelings- en projectmanager voor drie projecten, Agrodome, Irenebuurt en Dolderse Brink
Als verlengde van deze opdracht adviseerde KiC Consultancy de directie en de afdeling met betrekking tot mogelijke verwervingen, alsmede het efficiënt opzetten van ontwikkelingstrajecten.

Visie op .........