Integrale duurzame gebiedsontwikkeling Torckdael te WageningenConcepts


Als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling Torckdael

Integrale gebiedsontwikkeling     Marktanalyse     Vinger-aan-pols

Over Torckdael

Plan Torckdael ligt aan de rand van de binnenstad van Wageningen.
De locatie is in 2009 nog in bezit van de gemeente, politie Gelderland-Midden en zorgonderneming Opella. Met deze laatste partij heeft de opdrachtgever van KiC Consultancy, de Woningstichting, een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Aangezien de locatie meerdere eigenaren kent is verwerving van het totale gebied in het kader van het samenwerkingsrisico zeer gewenst.
Politie Gelderland-Midden is bereidt te verkopen, zij is al een aantal jaren op zoek naar een locatie waarop een nieuw bureau kan worden gerealiseerd. De gemeente Wageningen is eveneens bereidt om de locatie te verkopen en Opella wil graag op de locatie waar nu nog een verzorgingshuis staat, een nieuw complex voor verpleegd wonen realiseren.
Doordat de Woningstichting bereidt is om alle gronden te verwerven is het mogelijk om de ondergrond op een adequate manier te saneren en daarmee ook het gebied voor nieuwbouw in ontwikkeling te nemen.

De Opdracht

KiC Consultancy is namens de Woningstichting verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van de locatie Torckdael (ook bekend als Rustenburgh II).
Als onderdeel van deze integrale gebiedsontwikkeling is KiC Consultancy ook verantwoordelijk voor de gehele vastgoedontwikkeling.
Er is door KiC Consultancy een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het gehele gebied resulterend in een woonplek met fraaie architectuur, veel groene buitenruimte, straatjes, pleintjes en goede parkeervoorzieningen. Daarmee wordt Torckdael een woonwijk voor iedereen: gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren. Een wijk met 50 verpleeghuisplaatsen alsmede ook 150 woningen en appartementen met uitstekende mogelijkheden voor aanvullende zorg en vooral heel veel woongenot.

Binnen dit deel van de opdracht heeft KiC Consultancy samen met de opdrachtgever op basis van een eigen selectiemethode de architect en de verschillende adviseurs geselecteerd.
Na een gedegen risico-analyse, zie ook grondexploitatie Torckdael en integrale gebiedsontwikkeling Torckdael, zijn op basis van een door KiC Consultancy opgestelde selectiemethode een aantal aannemers geselecteerd en is voor het eerste deel van het project (fase 1) op basis van EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving) een aannnemer geselecteerd.

Najaar 2013 is de bouw van de eerste fase met 24 appartementen, 50 verpleeghuisplaatsen voor zorgondernemer Opella en 14 appartementen voor bijzondere doelgroepen  gestart. Binnen dit project wordt eveneens een parkeergarage gerealiseerd voor de bewoners en bezoekers van het project en de stad.
In samenwerking met Opella realiseert de Woningstichting in deze bouwfase op Torckdael ook een ontmoetingsplek met grand-café. Daarnaast zullen er voor commerciële aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten verschillende ruimtes te huur zijn.
In het najaar van 2014 zal volgens planning worden begonnen met de sloop van het verzorgingshuis Rustenburg en de sanering van het voormalige gasfabrieksterrein (fase 2 van het project) en zal gestart worden met de bouw van de volgende fase(n).

Het hele project wordt gerealiseerd volgens het concept van Wonen Plus

Meer weten over dit unieke plan? Ga naar de website www.torckdael.nl

Visie op .........