Herontwikkeling Van der Meer te WageningenReal Estate

Innovatie      Samenwerking     Conceptueel denken
Inspelen op de veranderende ‘zorgmarkt'


Over Van der Meer

Gebouw Van der Meer maakt onderdeel uit van het Nobelpark te Wageningen. In een notendop bestaat het Nobelpark uit een zestal gebouwen met appartementen en eengezinswoningen in een losse setting tussen bestaand groen.
In eerste instantie was gebouw Van der Meer bedacht als een appartementencomplex voor starters op de woningmarkt. Echter door de kredietcrisis was de vraag naar dit type appartementen sterk verminderd.
Van der Meer NB txt-1.JPG

De Opdracht

In 2011 heeft KiC Consultancy in opdracht van de Woningstichting gebouw Van der Meer aangekocht van de ontwikkelaar met het idee om het gebouw en de appartementen geschikt te maken voor seniorenhuisvesting.

Samen met zorgonderneming Opella is gezocht naar een geschikte plattegrond en de mogelijkheid van het creëren van een plek voor ontmoeting.

Opella biedt in gebouw Van der Meer alle zorg. Zo is er 24/7 zorg aanwezig en kunnen de bewoners gebruik maken van de ontmoetingsruimte, voor bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of activiteit.
Samen met andere voorzieningen is, door Opella en de Woningstichting, zo een vernieuwend concept gerealiseerd dat inspeelt op de behoefte van zelfstandig wonen, ontmoeten, veiligheid en welzijn, genaamd Wonen Plus.

Eind mei 2013 is het gebouw Van der Meer opgeleverd. Het hoge gebouw met 12 verdiepingen kijkt uit over de meeste woningen in het Nobelpark.

Visie op .........