Project-management Torckdael fase 1 te WageningenConsultancy

Als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling Torckdael

Contractmanagement      Onderhandelen      Risicomanagement
Procesbewaking                Kostenbewaking


Over Torckdael Fase 1

De eerste fase van dit project bestaat uit 24 appartementen, 50 verpleeghuisplaatsen voor zorgondernemer Opella en 14 appartementen voor bijzondere doelgroepen. Daarnaast wordt er een parkeergarage gerealiseerd.
Verder wordt binnen de fase in samenwerking met zorgondernemer Opella een ontmoetingsplek met grand-café gerealiseerd en zullen er voor commerciële aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten verschillende ruimtes te huur zijn.
Torckdael bouw-3.JPG

De opdracht

Na afronding van het ontwikkelingsmanagement heeft KiC Consultancy in opdracht van de Woningstichting het projectmanagement van deze fase op zich genomen. Zo heeft KiC Consultancy de contractvorming met de aannemer alsmede ook de uitvoerende partij van de broninstallatie voor de WKO verzorgd. Daarnaast is KiC Consultancy samen met de projectleider en de opzichter van de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit, de kosten- en de procesbewaking tijdens de realisatie van het project.
In het kader van de grondexploitatie zal KiC Consultancy eveneens het traject van woonrijpmaken van deze locatie op zich nemen ten einde er voor zorg te dragen dat Opella tijdig de door hen gehuurde gedeelten van het project in gebruik kan nemen.

Visie op .........