Project-management Dolderse Brink Noord en Zuid te WageningenConsultancy

Contractmanagement     Onderhandelen       Fiscaliteiten
Risicomanagement         Procesbewaking     Kostenbewaking


Over Dolderse Brink

Het plan de Dolderse Brink ligt in de Bovenbuurt van Wageningen, een levendige wijk voor jong en oud.
Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren zijn in 2008 een aantal maisonnetteflats gesloopt en is er nieuwbouw gerealiseerd.

Het plan bestaat uit twee delen. In de Dolderse Brink Noord zijn 27 koopappartementen gebouwd. In Dolderse Brink Zuid zijn 12 eengezinswoningen en 42 appartementen in de huursector gerealiseerd. Daarnaast zijn er 23 grondgebonden koopwoningen gebouwd.
Dolderse Brink Noord-1.JPG

De Opdracht

In opdracht van De Woningstichting Wageningen verzorgde KiC Consultancy het projectmanagement bij het herstructureringsproject Dolderse Brink, gelegen aan de Kolkakkerweg en Nobelweg in Wageningen. De opdracht bestond met name uit het procesmanagement rondom de sloop, inclusief het risicomanagement in het kader van flora en fauna en de contractvorming met de aannemer .
Daarnaast heeft KiC Consultancy de gehele afwikkeling verzorgd van de grondruil met de gemeente Wageningen alsmede ook de financiële afwikkeling van het woonrijp maken, inclusief het ‘fiscale-kasrondje’.

Visie op .........