BIM, Torckdael fase 2 en 3 te WageningenConsultancy

Oog voor kansen     Innovatie

Over Torckdael Fase 2 en 3

Torckdael fase 2 en 3 worden gerealiseerd op een locatie die vóór de bouw ingrijpend is gesaneerd. Binnen de locatie zullen in zes verschillende gebouwen totaal 15 woningen en appartementen worden gerealiseerd. Vijf gebouwen worden op een gemeenschappelijk parkeergarage gerealiseerd. Het andere gebouw wordt meer solitair op de locatie geplaatst en heeft eveneens een parkeergarage.
Door het hoogteverschil binnen de locatie, maximaal 3,5 meter, kan juist dit hoogteverschil benut worden om op een slimme wijze de parkeergarage en ook de appartementen te situeren.
Daardoor is gezien de sanering minimaal grondverzet nodig en kunnen daardoor kosten worden bespaard.
Juist deze omgevingsfactoren (hoogteverschil en noodzakelijke constructies) maken het noodzakelijk om het plan in een informatie model uit te werken.

De opdracht

Voor fase 2 van het plan is reeds omgevingsvergunning verstrekt. Voor fase 3 zal deze in 2014 worden aangevraagd. Door het plan vanuit de reeds beschikbare informatie uit te gaan werken in een 3D-model ontstaat een virtueel gebiedsmodel van waaruit het gebouw, de openbare ruimte en ook de (gesaneerde) ondergrond kan worden benaderd.
KiC Consultancy heeft de opdracht gekregen om namens de opdrachtgever, de Woningstichting Wageningen, de uitwerking van het reeds aanwezige tekenwerk in een BIM model te begeleiden.

Visie op .........