Dynamisch vastgoedplan De Zellingen Capelle aan den IJsselConsultancy

Out-of-the-Box      Innovatief     Marktanalyse

Over de Zellingen

De Zellingen biedt inwoners van Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel en van de Rotterdamse wijk Kralingseveer een breed pakket van diensten aan op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
De Zellingen verleent zorg waar dat nodig is, zo dicht mogelijk bij huis.
Dit kan zijn verpleeghuiszorg, maar ook zorg binnen andere woonvormen. Zelfs mensen die zelfstandig wonen, kunnen terugvallen op De Zellingen. Voor hen is er opvang, dagbehandeling, dagverzorging en thuiszorg.
Daarnaast is De Zellingen actief op het gebied van preventie, met ander woorden het voorkomen van gezondheidsproblemen.

De opdracht

In opdracht van Stichting Zorgbeheer De Zellingen heeft KiC Consultancy een Dynamisch Vastgoedplan ontwikkeld.
Met het oog op de lange termijn is daarbij allereerst de zorgvisie en missie van De Zellingen tegen het licht gehouden en opnieuw geformuleerd. Vanuit deze vernieuwde missie heeft KiC Consultancy een vastgoedvisie geformuleerd en uitgewerkt in dynamische vastgoedstrategieën voor alle locaties op basis waarmee de Zellingen haar locatiebeleid en strategie voor de komende jaren heeft neergezet.

Visie op .........