Herijking, project Woonzorgcentrum Crimpenersteyn Krimpen aan den IJsselReal Estate

Oog voor kansen     Out-of-the-box     Innovatie
Marktanalyse


Over Crimpenersteyn

Crimpernersteyn is een van de locaties van De Zellingen, gelegen in Krimpen aan den IJssel
Reeds een aantal jaren was De Zellingen samen met o.a. de gemeente bezig om voor deze locatie mogelijk een andere invulling te gaan ontwikkelen.
Het complex Crimpenersteyn bestaat uit 71 verpleegd wonen plaatsen, 137 één en tweepersoons verzorgingshuisplaatsen en 89 aanleunwoningen verzorgd wonen.
Met name de toekomstige wijzigingen in de regelgeving waren in 2008 aanleiding om een nieuwe strategie voor deze locatie te ontwikkelen.
De Zellingen HP-3.JPGDe opdracht
Eind 2008 is door De Zellingen aan KiC Consultancy opdracht verstrekt om de zorgvisie in een vastgoedvisie voor de verschillende locaties uit te werken.
Dit heeft geresulteerd in een andere benaderingswijze voor de locatie Crimpenersteyn waarbij met name de wijzigingen in de wetgeving, demografische veranderingen evenals een andere kijk op zorg en vastgoed hebben geleidt tot de formulering van een andere ontwikkelingsstrategie.

De nieuwe strategie beoogt met de ontwikkeling en realisatie van ‘Nieuw Crimpenersteyn’ een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzaam woon- en leefklimaat op wijkniveau. Een wijksamenleving, waarin bewoners zich kunnen ontplooien en waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen ook als de behoefte aan begeleiding, ondersteuning of zorg zich voordoet. De dienstverlenende activiteiten binnen het complex ‘Nieuw Crimpenersteyn’ en in de wijk zijn dan ook gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid van de burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van hun woonomgeving. Het gaat dan om verbindingen van vitaal belang: individu en gemeenschap. Eigen regie en actief samenleven. Scheiding van wonen en zorg in optima forma!

Visie op .........