VVE Serviceflat Burghtweide te OisterwijkConsultancy

Innovatie       Out-of-the-box       Conceptueel denken

Over Burghtweide

Burghtweide is een serviceappartementencomplex en bestaat uit totaal 69 koopappartementen gelegen in een landschappelijke omgeving, omringd door service en gastvrijheid.
Burghtweide beschikt over zelfstandige faciliteiten en een mooie parkachtige tuin, op een unieke locatie in Oisterwijk. De landelijk bekende vennen en het gezellige historische winkelcentrum, ’n dorp met stadse allure, liggen op loopafstand van dit complex.

De opdracht

Voor zowel de onderhoudsgevoelige bouwelementen als de technische installaties was in opdracht van de VVE Serviceappartementen Burghtweide, door een adviesbureau reeds een meerjarenbegroting opgesteld.

Echter wat ontbrak was de juiste vertaling van de geconstateerde gebreken in een juiste prioritering en waren de te nemen beleidskeuzes niet inzichtelijk gemaakt. Ook ontbrak een vertaling naar het noodzakelijkerwijs te voeren financiële meerjarenbeleid. Met andere woorden een gedegen financiële meerjarenplanning was niet voorhanden.

Heldere rapportage
De door derden opgestelde MJOPB vroeg om een juiste begrijpelijke vertaling voor de bewoners. Ook de vertaling naar een financiële meerjarenprognose was nodig om te bekijken of het renovatie plan ook financieel haalbaar was. In eerste instantie bleek dit niet het geval. Zo waren niet in alle gevallen verstandige keuzes gemaakt ten aanzien van de te ondernemen onderhoudsactiviteiten waardoor het plan verre van haalbaar was gezien de noodzakelijkerwijs in de toekomst uit te voeren maatregelen, zoals het vervangen van de liften.
In de door KiC Consultancy opgestelde nieuwe rapportage is het voorgestelde gebouwbeheer uitgelegd waarbij het beschikbare onderhoudsbudget verder is geoptimaliseerd.
Door werkzaamheden, als vertaling van de door derden opgestelde meerjarenbegroting, te combineren c.q. te clusteren en de juiste innovatieve middelen en oplossingen in te zetten is het benodigde onderhoudsbudget voor de komende jaren vastgesteld.
De uitgaven voor onderhoud en beheer zijn daarbij sterk gereduceerd, terwijl de kwaliteit van het geleverde werk minimaal gelijk is gebleven of zelfs verbetert. Daarbij is gekeken of er andere onderhoudsconcepten mogelijk zijn die nog beter passen bij het type gebouw en de wensen van de eigenaar-bewoners.

Zit u als gebouweneigenaar of VVE met de handen in het haar als het gaat om een juiste, verantwoorde vertaling van uw meerjarenonderhoudsplanning en of -begroting, neem dan contact op met KiC Consultancy

Visie op .........