Duurzaam energiesysteem, plan Torckdael WageningenReal Estate

Oog voor kansen        Out-of-the-box                       Innovatie
Integraal                      Samenbrengen expertise    Risicomanagement
Samenwerking


Over plan Torckdael

Plan Torckdael ligt aan de rand van de binnenstad van Wageningen, aan het stadpark en de oude stadsgracht.
Torckdael wordt een woonplek met fraaie architectuur, veel groene buitenruimte, straatjes, pleintjes en goede parkeervoorzieningen. Torckdael is voor iedereen: gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren. Een wijk met 50 verpleeghuisplaatsen alsmede ook 150 woningen en appartementen met uitstekende mogelijkheden voor aanvullende zorg en vooral heel veel woongenot.

De opdracht

Bij de realisatie van het plan stond het voor de Woningstichting vast dat een duurzaam project moest worden gerealiseerd. Ook de gemeente Wageningen stelde vanuit haar duurzaamheidsbeleid bijzondere eisen aan het plan. Binnen de opdracht van de integrale gebiedsontwikkeling is door KiC Consultancy in eerste instantie gezocht naar een oplossing die recht doet aan de locatie. Door de unieke ligging van het project aan de oude stadgracht is de mogelijkheid aanwezig om een uniek duurzaam energiesysteem te ontwikkelen. Het te realiseren vastgoed binnen deze binnenstedelijke ontwikkeling kan namelijk, naast dat er gebruik wordt gemaakt van warmte- koude opslag in de bodem, ook worden verwarmd met behulp van warmte uit de stadsgracht van Wageningen. Door de warmte in de zomer uit de gracht te onttrekken en in een WKO op te slaan ontstaat een voorraad hoogwaardige warmte voor de winter. 

WKO-1.JPG
 
Het onttrekken van warmte uit de stadsgracht zal ook een positieve bijdrage leveren aan de oppervlaktewaterkwaliteit, door afkoeling, stroming en beluchting. Met name het verbeteren van de waterkwaliteit is voor het Waterschap Vallei en Eem en de gemeente Wageningen een belangrijk punt geweest om mee te werken aan de realisatie van deze duurzame energievoorziening.
Door het samenbrengen van de juiste expertise, zicht te hebben op de risico’s en te sturen op kansen en integraliteit, is KiC Consultancy er in geslaagd om voor de Woningstichting tot een passende en innovatieve energievoorziening voor Torckdael te komen.

Naast deze duurzame energievoorziening, in combinatie met PV-panelen op de daken worden de woningen en appartementen ook optimaal geïsoleerd waardoor een hoge duurzaamheidswaarde GPR wordt gerealiseerd.

Visie op .........