Energie BV, de EcoVallei WageningenReal Estate

Oog voor kansen     Innovatie        Samenbrengen expertise
Samenwerking        Warmtewet


Over Ecovallei

Met het oog op het nieuwbouwproject Torckdael is Ecovallei BV opgericht. Alle woningen die op Torckdael gebouwd worden, maken gebruik van het warmte-koude opslag systeem. Een duurzaam systeem dat warmte opslaat in de grond om in de winter de woningen mee te verwarmen. Datzelfde geldt voor koude die in de zomer de woningen koelt. Het beheer en de levering van deze energie gaat via Ecovallei BV. Ecovallei BV is verantwoordelijk voor de levering van warmte en koude en voor het onderhoud van het systeem. Zie ook duurzaam energiesysteem Torckdael

De opdracht

In opdracht van de Woningstichting Wageningen heeft KiC Consultancy naast de begeleiding om te komen tot de oprichting van de energie BV, welke gelieerd is aan de Woningstichting, het proces begeleidt om te komen tot een goede contractering (leveringsovereenkomsten warmte en koude alsmede algemene leveringsvoorwaarden van de BV). Daarnaast heeft KiC Consultancy er voor gezorgd dat, voor een goede start van de exploitatie van het systeem, een eenduidig en binnen de Warmtewet passend Tarievenblad voor de levering van warmte en koude is opgesteld.

Visie op .........