Integrale duurzame gebieds-ontwikkeling Torckdael WageningenReal Estate

Als onderdeel van het project Torckdael te Wageningen 

Grondexploitatie       Opstalexploitatie        Risicomanagement
Fiscaliteiten               Subsidies                    Omgevingsmanagement
RO-procedures


Over Torckdael

Plan Torckdael ligt aan de rand van de binnenstad van Wageningen.
De locatie is in 2009 nog in bezit van de gemeente, politie Gelderland-Midden en zorgonderneming Opella. Met deze laatste partij heeft de opdrachtgever van KiC Consultancy, de Woningstichting, een intentieovereenkomst gesloten.
Aangezien de locatie meerdere eigenaren kent is verwerving van het totale gebied in het kader van het samenwerkingsrisico zeer gewenst.
Politie Gelderland-Midden is bereidt te verkopen, zij is al een aantal jaren op zoek naar een locatie waarop een nieuw bureau kan worden gerealiseerd. De gemeente Wageningen is eveneens bereidt om de locatie te verkopen en Opella wil graag op de locatie waar nu nog een verzorgingshuis staat, een nieuw complex voor verpleegd wonen realiseren.
Doordat de Woningstichting bereidt is om alle gronden te verwerven is het mogelijk om de ondergrond op een adequate manier te saneren en daarmee ook het gebied voor nieuwbouw in ontwikkeling te nemen.
Torckdael.jpg

De opdracht

Naast dat KiC Consultancy in opdracht van de Woningstichting in het voortraject al de grondexploitatie en de scenarioplanning verzorgd heeft wordt ook de opdracht voor de integrale gebiedsontwikkeling verstrekt.
Integraal omdat alle activiteiten welke binnen en buiten het plangebied moeten worden opgepakt door KiC Consultancy worden begeleidt. De uitdagende combinatie van complexiteit, afnemende verdiencapaciteit, hogere investeringskosten en risico's en tegelijkertijd een groeiende behoefte aan kwaliteit en maatwerk was aanleiding voor de Woningstichting om te zoeken naar een andere vorm van waardecreatie. Door de bijzondere woningtypes, ruimte voor huisvesting van gehandicapte jongeren, realiseren van groepswoningen voor dementerende ouderen voor Opella en het realiseren van zowel sociale huurappartementen en woningen alsmede ook commerciële verhuur.

Visie op .........