Wooninitiatief De Wijde Wereld te WageningenReal Estate

Over dit Wooninitiatief

Binnen plan Torckdael worden in de eerste fase naast 24 appartementen en 50 verpleeghuisplaatsen ook twee wooninitiatieven gerealiseerd, genaamd De Burgh en de Wijde Wereld. Beide initiatieven zijn door de ouders van jongeren met een verstandelijke beperking geïnitieerd. KiC Consultancy heeft namens de Woningstichting Wageningen samen met deze ouders het plan ontwikkeld

Het concept

Woonproject De Wijde Wereld wordt een woonzorghuis voor zes jongeren met een verstandelijke beperking. Voor de bewoners wordt een woonplek gerealiseerd waar ze prettig kunnen leven, voorzien van goede zorg van het zorggezin dat woont in een naastgelegen ‘geschakelde’ eengezinswoning.
De bewoners wonen zoveel als mogelijk zelfstandig en kunnen indien zij dit wensen en wanneer het nodig is gebruik maken van goede professionele zorg.
De coördinatie van de zorg en het bewaken van de continuïteit is in handen van het naast wonend zorggezin. Deze zorg wordt op basis van 24 uurs-zorg geleverd door het zorggezin. Het zorggezin bestaat uit medewerkers die in dienst zijn van een professionele zorgaanbieder. Zie ook www.dewijdewereld.org

Voor de opdrachtgever, de Woningstichting Wageningen, was het belangrijk dat gezien de veranderlijke zorgmarkt een concept werd bedacht dat flexibel en voor meerdere doelgroepen geschikt zou zijn. Door slim om te gaan met de Programma’s van Eisen van verschillende zorgondernemingen en natuurlijk ook die van wooninitiatief De Wijde Wereld is uiteindelijk een concept uitgewerkt dat past binnen ieders eisen en dat ook financieel haalbaar is.
Resultante is dat het complex zowel geschikt is voor de huidige doelgroep als ook ingezet kan worden voor de huisvesting, in een kleinschalige setting, voor (dementerende) ouderen en of GGZ-cliënten.

De bewoners van het complex van De Wijde Wereld huren zelfstandig waarbij tussen de Woningstichting en De Wijde Wereld een samenwerkingsovereenkomst is gesloten waarin zaken als de toewijzing van de appartementen, via voordracht, alsmede ook de spelregels rondom het wonen en de zorgverlening zijn vastgelegd. Tevens zijn er afspraken vastgelegd met betrekking tot huur en gebruik van de eengezinswoning die het zorggezin gaat huren van de Woningstichting.

Eind 2014 zal dit bijzondere project worden opgeleverd.

Visie op .........